Aistien Aikaa

Eriikka Tolvanen Terveysvalmennukset

Aistien Aikaa

Eriikka Tolvanen Terveysvalmennukset

Muistivalmennukset

Kenelle muistivalmennukset on suunnattu ?

Opistojen kurssitarjontaan edistämään kansalaisten muistiterveyttä ja muistamisen tekniikkaa.

Yrityksille muistisairaan asiakkaan kohtaamiskoulutusta asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Terveydenhuollon ammattilaisille muistisairaan hoitotyön täydennyskoulutusta.

Muistisairauteen sairastununeelle ja hänen läheisilleen kuntouttavaa / yksilöllistä tukivalmennusta.

Valmennukset suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisesti kohderyhmän tarpeisiin. 

Treenaa itsellesi Supermuisti

Onko sinulla vaikeuksia muistaa asioita tai elämä tuntuu välillä kaaokselta? Valmennuksessa opit hyödyntämään supertehokkaita ja hauskoja muistitekniikoita arkesi, työn ja opiskelujen avuksi. Toiset hauskuuttaa ja hämmästyttää oppimallaan Supermuistilla ystäviään. Muistia ei kannata kuormittaa turhaan. Yleensä unohdamme asiat siksi, ettemme paina niitä kunnolla mieleeen, ilman tarpeeksi vahvaa muistijälkeä. Jos muistamiseen ei keskity, muistikuvat jäävät hatariksi ja pitkäaikaiseen muistiin ei synny pitäviä muistivihjeitä. Muistaminen on pitkälti taitoa ja tekniikkaa, jota voi treenata. Helppoa ja hauskaa. Valmennuksessa opit ymmärtämään muistin toimintaa sekä tekemään aivoterveyttä tukevia valintoja elämässäsi. 

Muisti on Pääasia

Valmennus on suunnattu kaikillle, jotka haluavat edistää muistiterveyttään ja ennaltaehkäistä muistipulmia. Saat laajaa ymmärrystä, miten muisti toimii ja miten muistiterveyteen voi vaikuttaa läpi elämän. Aivomme voivat sitä paremmin, mitä monipuolisemmin käytämme niitä esimerkiksi sosiaalisten suhteiden ja älyllisten haasteiden välityksellä. Myös laadukas uni, säännöllinen liikunta ja monipuolinen ravinto ovat tärkeitä muistin toiminnan kannalta. Virkeät aivot ja muistiterveys ovat toimintakykyisen elämän perusta. Saat monipuolista tietoa muistin toiminnasta, muistisairauksista sekä niiden ennaltaehkäisystä. Opit myös tehokkaita ja helppoja muistitekniikoita arjen avuksi, sillä muistia ei kannata kuormittaa turhaan. 

Ymmärrä muistisairauden luonne

Valmennus on suunnattu muistisairaan läheisille. Opit ymmärtämään muistisairauden luonnetta sekä sairastuneen käyttäytymistä, mikä sujuvoittaa vuorovaikutusta muistisairaan kanssa. Olemisen ei tarvitse olla hämmentävää ja kuluttavaa, vaan iloista ja antoisaa. Tavoitteena on lisätä ymmärrystäsi muistisairauksista ja tukea läheisen voimavaroja muistisairaan tukijana. Saat eväitä muistisairaan rinnalla kulkemiseen, tukien sairastuneen kyvykkyyttä ja voimavaroja sekä huomioiden omat tarpeesi ja voimavarat. Valmennuksessa käsiteltäviä aiheita ovat muistisairaudet, aktiivisuus ja mielekäs tekeminen, elämäntavat, mielen hyvinvointi, turvallisuus sekä läheiselle suunnatut etuudet ja palvelut. Valmennus voidaan toteuttaa yksilövalmennuksena tai vertaisryhmässä..

Asiakkaana muistisairas - Ymmärrä ja auta

Muistisairaan ihmisen kohtaaminen voi tuntua asiakaspalvelutilanteissa hämmentävältä ja haasteelliselta. Ymmärrä ja auta asenteella saa loistavia tuloksia aikaan.Sairaus vaikuttaa muistisairaan kykyyn olla vuorovaikutuksessa, ilmaista itseään ja havainnoida maailmaa. Muistisairaus ei näy päälle, mutta vaikuttaa kuitenkin vahvasti toimintakykyyn, käyttäytymiseeen ja vuorovaikutukseen. Asikaspalvelutyötä tekeveät eivät välttämättä tule ajatelleeksi, että erikoisen tilanteen ja kohtaamisen voisi selitää asiakkaan muistisairaus. Haastavien tilanteiden kohtaamista helpottaa, kun ymmärtää muistisairauksien oireita ja sen vaikutuksia vuorovaikutukseen. Muistisaras ihminen kohdataan asiakaspalvelutilanteissa ensisijaisesti ihmisenä, kuten kaikki muutkin. Muistisairaudet ovat nykyään kansansairauksia ja sairastuneita on jo lähes 300 000. Muistisairaista suuri osa elää täysipainoista elämää aktiivisena kansalaisena.