Aistien Aikaa

Eriikka Tolvanen Terveysvalmennukset

Aistien Aikaa

Eriikka Tolvanen Terveysvalmennukset

Asahi Health

Asahi terveysliikunta

1. Vahvistaa lihaksia ja rentouttaa

2. Notkistaa ja vahvistaa niveliä

3. Hoitaa tuki- ja liikuntaelinvaivoja

4. Opettaa kehon ergonomista käyttöä

5. Kehittää tasapainoa ja hengitystekniikkaa

6. Rauhoittaa autonomista hermostoa

7. Kehittää keskittymiskykyä ja muistia

8. Syventää kehotietoisuutta ja itsetuntemusta

9. Ryhmässä mieli virkistyy

Terveysliikunta tuottaa terveyshyötyjä, mutta ei lisää kovasta liikunnasta terveydelle koituvia riskejä. Terveysliikunta on säännöllistä ja kotuullisesti kuormittavaa, mikä edistää kaikenikäisten terveyskuntoa, toimintakykyä ja ehkäisee pitkäaikaissairauksia.

Suomessa kehitetty terveysliikuntametodi, jossa yhdistyy itämaisen ja länsimaisen terveysliikunnan parhaat periaatteet ja käytänteet. Asahi on vaikutuksiltaan fysioterapian kaltaista ja ennaltaehkäisee sekä hoitaa tuki- ja liikuntaelinvaivoja lempeän tehokkaasti. Liikesarjat ovat selkeitä ja opit nopeasti harjoittamaan Asahia itsehoitomenetelmänä arjessa. Asahi soveltuu kaikille ja ryhmätunneilla yhdistyy yhdessä liikkumisen ilo.

Asahissa keho ja mieli muodostavat yhden virtaavan kokonaisuuden. Liikkeet ovat yksinkertaisia, helppoja ja tuovat hyvää oloa. Asahissa harjoitetaan rentoutumista, niskaa, selkää, lihasvoimaa, tasapainoa, avaa hengitystä ja harmonisoi mieltä. Asahi herkistää aistimaan omaa kehoa ja ympäristöä hienovaraisesti. Liikkeet tehdään seisten hitaan hengityksen tahdissa ja keskitytään liikekokemukseen.

Asahin jokaisella liikkeellä on terveyttä edistävä vaikutus. Asahissa yhdistetään liike, hengitys ja keskittynyt läsnäolon kokeminen yhdeksi virtaavaksi kokonaisuudeksi. Kehon, mielen ja sydämen yhdistäminen on syvällinen ja hoitava läsnäolon kokemus.

Kehon jännitykset aiheuttavat usein hengityksen pinnallistumista arjessa. Asahissa tietoinen syvä hengittäminen avaa aistisi ja hengityksesi syvenee. Koemme kehomme sisäiset aistimukset sitä herkemmin mitä vapaammin hengitämme. Asahissa tulet tietoiseksi hengityksen sulkevasta, avaavasta, hierovasta ja virkistävästä vaikutuksesta. 

Asahi ohjaa liikkumaan ergonomisesti oikealla tavalla ja esimerkiksi vääränlaisen nostotavan aiheuttavia selkävammoja opitaan välttämään. Harjoituksen aikana lihaksissa vaihtelee jännityksen ja rentouden sykli, mikä tuottaa dynaamisen rentouden tilan.

Länsimaisessa kulttuurissa suhtautuminen kehoon on usein mekaaninen. Asahissa tulet tietoiseksi, mitä kehossasi ja mielessäsi tapahtuu. Avoimin aistein koet läsnäolevan hetken energian ja elinvoiman. Asahi lisää hyvinvointia ja elinvoimaa arkeen ja on tehokas stressinlievittäjä.

Mielemme on usein kiinni kuluttavassa ajattelussa ja suoritamme arkea aikatauluineen rutiinilla. Asahissa herättää ja voimauttaa kehosi ja mielesi sisäisesti eloon. Kun tietoisuutesi lepää liikekokemuksessa, niin ajatusten virta hiljenee huomaamatta ja aivot saa levätä. Terveysvaikutusten lisäksi Asahi harjoituksen keskeinen tavoite on palauttaa nykyhetki ja läsnäolo luontaisille paikoilleen.

Asahissa opit tiedostamaan, miten mielesi vie tarkkavaisuutta ja huomiota pois nykyhetkestä ja läsnäolosta. Asahi syventää ja muuttaa kokemustasi rentoutumisesta.Dynaamisella rentoutumisella tarkoitetaan liikkeen, hengittämisen ja kehon kannattelun synnyttämää rentoudentilaa, joka on erilaista kuin rentoutuminen makuuasennossa.

Asahin dynaaminen rentous perustuu kehon asennon ja liikkeen kannatteluun mahdollisimman vähäisin ponnistuksin. Jokaisessa Asahin liikkeessä voimme aistia jännityksen ja rentouden vuorottelun. Kun tulet tietoiseksi kehosi jännityksistä, voit niitä tietoisesti rentouttaa. Asahi syventää itsetuntemustasi ja tunnetaitojsi. Asahissa herkistyt kuuntelemaan kehon, mielen, ajatusten ja tunteiden viestejä.

Tunteet ovat hyvin kehollisia. Asahin avulla tulet tietoiseksi tunteiden vaikutuksesta kehossasi ja harjaannut päästämään irti turhasta jännityksestä. Asahi muuttaa tunnetilojasi rennommaksi, iloisemmaksi ja sisäisesti voimaantuneeksi. Mieli pitää yllä ajatusvirtaa, joka vaeltaa usein menneessä ja suunnittelee tulevaa. Rentoutunut kehomieli lepää nykyhetkessä avoimin aistein.

Kehomielitietoisuuden löytäminen vaatii liikkeen hidastamista hegityksen rytmiin. Hidastaessamme liikettä, aistimme tuntemuksia herkistyneesti ja avoimesti. Harjaannut erottamaan liikkeen ja asennon hienostuneita rakenteita. Hengityksen rytminen liike on tärkeä elämän ilmenemismuoto ja Asahi opettaa vapautumaan pinnallisesta hengittämisestä.